Ercan YILMAZ

(Çan,1973)

1997’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. 2002’de  Anadolu Üniversitesi’ndeYüksek Lisans’ını, 2010’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sanatta Yeterliğini  tamamladı. 1997-2011 arasında Anadolu Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

2’si Uluslararası 11’i Ulusal 13 ödül aldı. Yurtiçinde 9 kişisel sergi açtı. 17’si Uluslararası 2’si Ulusal 19 heykel sempozyumuna katıldı. 11’i Uluslararası 60’ın üzerinde karma sergiye katıldı. Yurtdışı ve yurtiçinde pek çok kamusal ve özel koleksiyonda heykelleri bulunmaktadır.

2012’de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi oldu. Halen Heykel Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Uluslararası Ödüller

2001 * Art Dans L’orne 6. Uluslararası Heykel Sempozyumu. “1.’lik Ödülü”

Ecouche -FRANSA

2000 * Budduso 8. Uluslararası Ağaç Heykel Sempozyumu. “2.’lik Ödülü”.

Sardunya -İTALYA

Ulusal Ödüller

2006 * Artistanbul 2006 Genç Sanatçılar Heykel Yarışması “1.’lik Ödülü”. İstanbul

2006 * Bilkent Üniversitesi, DNA Heykel Yarışması “ 1.’lik Ödülü” . Ankara

2002 * Umut Vakfı Heykel Yarışması. “2.’lik Ödülü”. İstanbul

2002 * Kültür Bakanlığı 63. Devlet Heykel Yarışması. “Başarı Ödülü”. Ankara

2000 * İzmir Rotary Kulübü, Seramik Yarışması. “İsmail Şima Özel Ödülü”. İzmir

1999 * Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Ulusal Resim ve Heykel Yarışması,

​“Başarı Ödülü”. İstanbul

1999 * İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Heykel Yarışması. “Mansiyon Ödülü”

1998 * Kültür Bakanlığı 59. Devlet Heykel Yarışması. “Başarı Ödülü”. Ankara

1998 * Tolga Eti Sanatevi, Heykel Yarışması. “1.’lik Ödülü”. İstanbul

1997 * Kültür Bakanlığı 58. Devlet Heykel Yarışması. “Başarı Ödülü”. Ankara

1997 * Turgut Pura Vakfı, Heykel Yarışması. “2.’lik Ödülü”. İzmir

ERCAN YILMAZ

(Çan, 1973)

Yılmaz graduated from Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Department of Sculpture in 1997 and received graduate degree on Sculpture in 2002. He completed his Proficiency in Art in Mimar Sinan University of Fine Arts in 2010. He worked as a research assistant in Anadolu University, Van 100. Yıl University and Mimar Sinan Fine Arts University between the years 1997-2011.

    He received 13 awards 11 national and 2 international. The Artist opened 9 solo exhibitions in Turkey. He attended 19 Sculpture Symposium 17 international 2 national and 11 international more than 60 national joint exhibition. His works is being exhibited most public and private collections Sculptures in Turkey and abroad.

    He became Assistant Professor in Trakya University Faculty of Fine Arts in 2012 and countinues currently to tasks Chief of Sculpture Department.

International Awards

2001 * Art Dans L’orne 6. International Sculpture Symposium. “1st Place”

Ecouche -FRANCE

2000 * Budduso 8. International Wooden Sculpture Symposium. “2nd Place”

Sardignia -ITALY

National Awards

2006 * Artistanbul 2006 Young Artists Sculpture Competition “1st Place”. Istanbul

2006 * Bilkent University, DNA Sculpture Competition “1st Place”. Ankara

2002 * Umut Foundation Sculpture Competition. “2nd Place”. Istanbul

2002 * Ministry of Culture 63. State Sculpture Competition. “Merit”. Ankara

2000 * Izmir Rotary Club, Ceremic Competition. “İsmail Şima Distinguished Artist Award”. Izmir

1999 * Turkish National Olympic Committee, National Painting and Sculpture Competition, “Merit”. Istanbul

1999 * Istanbul Stock Exchange Market, Sculpture Competition. “Honorable Mention”. Istanbul

1998 * Ministry of Culture 59. State Sculpture Competition. “Merit”. Ankara

1998 * Tolga Eti Arthouse, Sculpture Award. “1st Place”. Istanbul

1997 * Ministry of Culture 58. State Sculpture Competition. “Merit”. Ankara

1997 * Turgut Pura Foundation, Sculpture Competition. “2nd Place”. Izmir